SZAKÉRTÉS

Környezetvédelmi és vízügyi szakértés: környezetvédelmi felülvizsgálat; hulladékgazdálkodási tanácsadás; környezetvédelmi célú talajfúrás; talajvíz figyelő- és termelőkút fúrás; talaj, talajvíz, felszíni víz, szennyvíz mintavétel; tényfeltárás és záródokumentáció összeállítása; kármentesítési beavatkozási záródokumentáció összeállítása; kármentesítési monitoring záródokumentáció összeállítása; vízbázis-védelemhez kapcsolódó egyedi vizsgálati dokumentáció összeállítása; talajvíz és szennyvíz OKIR alap és időszakos bejelentések elvégzése, vizsgálati eredmények, önellenőrzések feltöltése; közbeszerzési ajánlatok, pályázatok teljes körű összeállítása és lebonyolítása Ajánlattevői oldalról az EKR rendszer használatával

TERVEZÉS

Környezetvédelmi és vízügyi tervezés: vízjogi létesítési és üzemeltetési engedélyek összeállítása; vízjogi üzemeltetési engedély meghosszabbítása talajvíz monitoring kutak, talajvíz/rétegvíz/termálvíz kitermelő kutak, szennyvíz gyűjtő-tisztító rendszerek, csapadékvíz gyűjtő-elvezető rendszerek, termál/gyógyfürdők esetében; talajvíz és kármentesítési monitoring tervek, műszaki beavatkozási tervek összeállítása

MŰSZAKI ELLENŐRZÉS ÉS FELELŐS MŰSZAKI VEZETÉS

Környezetvédelmi és vízügyi projektek esetében: talaj és talajvíz kármentesítés; szennyvízkezelés; hulladékgazdálkodás