Környezetvédelem, vízügy

Szeretettel üdvözlöm,
Kovács Attila vagyok, okl. geológus (ELTE TTK, 1995) és okl. környezetvédelmi vízminőségvédelmi szakember (BME Vegyészmérnöki Kar, 2002),
a Magyar Mérnöki Kamara tagja (01-10423, 01-50016), környezetvédelmi és vízügyi szakértő, tervező, felelős műszaki vezető és műszaki ellenőr, egyéni vállalkozó.

Welcome to the page of Kovács Attila, a geologist and environmental-water management specialist. Discover our services and expertise in protecting the environment and managing water resources. Contact us for any inquiries or projects related to environmental and water issues.

SZAKÉRTÉS

Környezetvédelmi és vízügyi szakértés: környezetvédelmi felülvizsgálat; hulladékgazdálkodási tanácsadás; környezetvédelmi célú talajfúrás; talajvíz figyelő- és termelőkút fúrás; talaj, talajvíz, felszíni víz, szennyvíz mintavétel; tényfeltárás és záródokumentáció összeállítása; kármentesítési beavatkozási záródokumentáció összeállítása; kármentesítési monitoring záródokumentáció összeállítása; vízbázis-védelemhez kapcsolódó egyedi vizsgálati dokumentáció összeállítása; talajvíz és szennyvíz OKIR alap és időszakos bejelentések elvégzése, vizsgálati eredmények, önellenőrzések feltöltése; közbeszerzési ajánlatok, pályázatok teljes körű összeállítása és lebonyolítása Ajánlattevői oldalról az EKR rendszer használatával

TERVEZÉS

Környezetvédelmi és vízügyi tervezés: vízjogi létesítési és üzemeltetési engedélyek összeállítása; vízjogi üzemeltetési engedély meghosszabbítása talajvíz monitoring kutak, talajvíz/rétegvíz/termálvíz kitermelő kutak, szennyvíz gyűjtő-tisztító rendszerek, csapadékvíz gyűjtő-elvezető rendszerek, termál/gyógyfürdők esetében; talajvíz és kármentesítési monitoring tervek, műszaki beavatkozási tervek összeállítása

MŰSZAKI ELLENŐRZÉS ÉS FELELŐS MŰSZAKI VEZETÉS

Környezetvédelmi és vízügyi projektek esetében: talaj és talajvíz kármentesítés; szennyvízkezelés; hulladékgazdálkodás

Kamarai jogosultságaim image
A Magyar Mérnöki Kamara által adott jogosultságaim (01-10423 és 01-50016):

SZKV-1.1. - Hulladékgazdálkodási szakértő
SZKV-1.3. - Víz- és földtani közeg védelem szakértő
SZVV-3.3. - Víztisztítás
SZVV-3.9. - Vízfeltárás, kútfúrás, vízföldtani, vízbázis-védelem
SZVV-3.10. - Vízanalitika, vízminőség-védelem, vízminőségi kárelhárítás
ME-VZ - Vízgazdálkodási építmények építésének műszaki ellenőrzése (2027.02.14.)
MV-VZ-R - Vízgazdálkodási építmények építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése (részszakterület) (2027.02.14)
SZÉM3 - Vízgazdálkodási építmények szakértése (2027.02.14.)
VZ-TEL - Települési víziközmű tervezése (2027.02.14.)
VZ-TER - Területi vízgazdálkodási építmények tervezése (2027.02.14.)
VZ-VKG - Vízkészlet gazdálkodási építmények tervezése (2027.02.14.)
Főbb partnereim image
Agrikon Kam Kft.
 • ipari szennyvíztisztító rendszer vízjogi üzemeltetési engedélyének megújítása

Bálint Analitika Kft.
 • talaj és talajvíz vizsgálati szakvélemények

Elgoscar Kft.
 • talaj és talajvíz vizsgálati szakvélemények, 
 • környezetvédelmi felülvizsgálatok,
 • talajvíz monitoring, kitermelő és kezelő rendszerek tervezése, vízjogi létesítési és üzemeltetési engedély kérelme,
 • műszaki beavatkozások lebonyolítása

Eurofins Analytical Services Hungary Kft. (korábban Wessling Hungary Kft.)
 • hulladéklerakó rekultivációs terv,
 • vízbázis-védelmi szakértői jelentés,
 • talajvíz monitoring rendszer vízjogi létesítési és üzemeltetési engedély kérelme,
 • strand és termál/gyógyfürdő vízjogi üzemeltetési engedélyének megújítása

FTV Geotechnikai, Geodéziai és Környezetvédelmi Zrt.
 • új atomerőmű blokkok vízilétesítményeinek vízjogi létesítési engedély kérelme

Golder Associates Zrt.
 • szennyvízkezelés műszaki tervrajzai

Magyar Suzuki Zrt.
 • talaj és talajvíz vizsgálati szakvélemény,
 • ipari szennyvíztisztító rendszer vízjogi üzemeltetési engedélyének megújítása,
 • csapadékvízgyűjtő rendszer vízjogi üzemeltetési engedélyének megújítása,
 • talajvíz monitoring rendszer vízjogi üzemeltetési engedélyének megújítása,
 • telephely IPPC engedélyeztetése,
 • kármentesítési monitoring záródokumentáció

Nonza Geoinfo Kft.
 • vízbázis biztonságba helyezések,
 • rétegvíz kitermelőkutak vízjogi létesítési engedély kérelme

ÖkoSzenna Kft.
 • talajvíz monitoring kutak és kitermelőkút tervezése, vízjogi létesítési és üzemeltetési engedély kérelme,
 • kúteltömedékelések tervezése, vízjogi engedélyeztetése,
 • csapadékvízelvezető és tisztító rendszer létesítésének kérelme

Saubermacher-Magyarország Kft. (korábban Pyrus-Rumpold Kft.)
 • talaj, talajvíz és veszélyes hulladék vizsgálati szakvélemények,
 • környezetvédelmi felülvizsgálatok,
 • talajvíz monitoring, kitermelő és kezelő rendszerek tervezése, vízjogi létesítési és üzemeltetési engedély kérelme,
 • műszaki beavatkozások, havária mentesítések tervezése, lebonyolítása,
 • telephely IPPC engedélyeztetése,
 • EKR közbeszerzések lebonyolítása • Budapest, 1076 Budapest, Sajó utca 4-8.