Főbb feladataim image
Agrikon Kam Kft.
 • ipari szennyvíztisztító rendszer vízjogi üzemeltetési engedélyének megújítása

Bálint Analitika Kft.
 • talaj és talajvíz vizsgálati szakvélemények

Elgoscar Kft.
 • talaj és talajvíz vizsgálati szakvélemények, 
 • környezetvédelmi felülvizsgálatok,
 • talajvíz monitoring, kitermelő és kezelő rendszerek tervezése, vízjogi létesítési és üzemeltetési engedély kérelme,
 • műszaki beavatkozások lebonyolítása

Eurofins Analytical Services Hungary Kft. (korábban Wessling Hungary Kft.)
 • hulladéklerakó rekultivációs terv,
 • vízbázis-védelmi szakértői jelentés,
 • talajvíz monitoring rendszer vízjogi létesítési és üzemeltetési engedély kérelme,
 • strand és termál/gyógyfürdő vízjogi üzemeltetési engedélyének megújítása

FTV Geotechnikai, Geodéziai és Környezetvédelmi Zrt.
 • új atomerőmű blokkok vízilétesítményeinek vízjogi létesítési engedély kérelme

Golder Associates Zrt.
 • szennyvízkezelés műszaki tervrajzai

Magyar Suzuki Zrt.
 • talaj és talajvíz vizsgálati szakvélemény,
 • ipari szennyvíztisztító rendszer vízjogi üzemeltetési engedélyének megújítása,
 • csapadékvízgyűjtő rendszer vízjogi üzemeltetési engedélyének megújítása,
 • talajvíz monitoring rendszer vízjogi üzemeltetési engedélyének megújítása,
 • telephely IPPC engedélyeztetése,
 • kármentesítési monitoring záródokumentáció

Nonza Geoinfo Kft.
 • vízbázis biztonságba helyezések,
 • rétegvíz kitermelőkutak vízjogi létesítési engedély kérelme

ÖkoSzenna Kft.
 • talajvíz monitoring kutak és kitermelőkút tervezése, vízjogi létesítési és üzemeltetési engedély kérelme,
 • kúteltömedékelések tervezése, vízjogi engedélyeztetése,
 • csapadékvízelvezető és tisztító rendszer létesítésének kérelme

Saubermacher-Magyarország Kft. (korábban Pyrus-Rumpold Kft.)
 • talaj, talajvíz és veszélyes hulladék vizsgálati szakvélemények,
 • környezetvédelmi felülvizsgálatok,
 • talajvíz monitoring, kitermelő és kezelő rendszerek tervezése, vízjogi létesítési és üzemeltetési engedély kérelme,
 • műszaki beavatkozások, havária mentesítések tervezése, lebonyolítása,
 • telephely IPPC engedélyeztetése,
 • EKR közbeszerzések lebonyolítása